Ümit Özlale

Enflasyonun düşürmek için yüksek olduğuna inanman gerekir…

Varlık Fonu’nu Nasıl Kullanabiliriz?

Girişimciliği geliştirmek üzere uygulanabilecek projeler

Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri

Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri

2001 yılında yaşadığı finansal kriz sonrasında önemli yapısal reformları başarıyla hayata geçirerek makroekonomik istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar atan Türkiye için sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümenin sağlanması halen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden 2010 ve 2011 yılında iç talebi canlandırıcı politikaların da yardımıyla yüksek…