Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri

2001 yılında yaşadığı finansal kriz sonrasında önemli yapısal reformları başarıyla hayata geçirerek makroekonomik istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar atan Türkiye için sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümenin sağlanması halen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden 2010 ve 2011 yılında iç talebi canlandırıcı politikaların da yardımıyla yüksek büyüme sağlayarak kurtulan Türkiye ekonomisi bir kez daha düşük büyümenin yaşanacağı bir döneme girmek üzeredir. Bu olumsuz gelişmede küresel koşulların önemi yadsınmamakla beraber, Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir büyüme için çözmesi gereken problemler de göz ardı edilmemelidir. 2001 yılından itibaren tasarruf oranlarının düşmesi sonucunda oluşan yüksek tasarruf açığı ve bozulan cari işlemler dengesi bu problemlerin başında gelmektedir. Düşük tasarruf oranları, istenilen… Read More

Continue Reading

TÜBİTAK Ödülü

ANKARA – TEPAV Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaş altındaki başarılı akademisyenlere verilen teşvik ödülünü kazandı. TÜBİTAK’tan yapılan açıklamada, bu ödülün Ümit Özlale’ye makro iktisat politikası alanında kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin parametrelerinin hesaplanması konusunda uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle verildiği bildirildi. Prof. Dr. Özlale TEPAV’ın yanı sıra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Continue Reading