Enflasyonun düşürmek için yüksek olduğuna inanman gerekir…

Enflasyon bu sene de -TCMB neredeyse yarısını hedeflemesine rağmen- bildiğimiz gibi. Peki enflasyonu neden düşüremiyoruz? Bence çok basit bir nedeni var: Türkiye’de siyasiler, politika yapıcılar ve iş dünyasının önemli bir kesimi enflasyonun yüksek olduğunu düşünmüyor. Büyümenin coştuğu, teşviklerin su gibi aktığı bir dönemde kimse partinin bitmesine ve enflasyonu düşürmenin maliyetine razı değil. Seçimler öncesinde gelişmekte olan ülkelerde çok sık rastladığımız bir durum ve Türkiye de maalesef bir istisna değil. Enflasyonla mücadeledeki ataletin bir başka sebebi de Türkiye’de enflasyonun ekonomideki tüm dengeleri nasıl kötüleştirebileceğine dair bir hafızanın ve bilincin oluşmayışı. Oysa enflasyonun neden olduğu belirsizlik Türkiye’nin çözmesi gereken üç önemli problemin temel sebeplerinden biri. Bu problemlerden ilki yatırımların istenen düzeyde ve… Read More

Continue Reading

Varlık Fonu’nu Nasıl Kullanabiliriz?

İlk çıktığında “her derde deva” diye ümitlendiğimiz Varlık Fonu da eski cazibesini kaybetmiş görünüyor. Şeffaflıktan uzak, iyi oluşturulamamış bir kurumsal yönetim kurgusuyla zaman boşa geçti. Eylül gibi Varlık Fonu başkanı görevinden alındı. Sonrasını ise bilmiyoruz. Bu gidişle mucizevi reçetenin sonu bu topraklarda hevesle başlanan birçok projede olduğu gibi “Con Ahmet’in devri daim makinesine” dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki ne yapabiliriz? İki kilit kavram üzerinden kısaca konuya değinmeye çalışayım. Bu kavramlardan ilki ” küresel girişim sermayesi fonu”. Varlık Fonu yurtiçinde ve yurtdışında girişim sermayesi şirketi gibi hareket edebilme yetkisine sahip. Küresel ölçekte şirket alıp yatırım yaptıktan sonra satabiliyor. Çok net bir şekilde biliyoruz ki, Türkiye’de stratejik öneme sahip, özellikle de ihracatımızın… Read More

Continue Reading

Girişimciliği geliştirmek üzere uygulanabilecek projeler

Nursuna Memecan: Sivas’ın kalkınması ile ilgili bilimsel temelli bir çalışma yapmak üzere Özyeğin Üniversitesi ile çeşitli temaslarda bulunmuştuk. 5 Aralık Cuma günü Özyeğin Üniversitesi’nde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Sivas’ın kalkınma yol haritasının görüşüldüğü toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk, SOSAD Başkanı Göksel Aras, Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ümit Özlale, Cumhuriyet ve Özyeğin Üniversitesi hocaları, TKDK Sivas İl Koordinatörü Halis Öztürk ve Sivaslı işadamları katıldı. Sivas’taki kaynakların, iş potansiyelinin olumlu olumsuz yanlarını çeşitli açılardan tartıştık. Katılımcılar çok yerinde katkılarda bulundular. Bir sonraki toplantının Ocak ayı içerisinde Sivas’ta yapılmasına karar verdik. İkinci toplantıya kadar Özyeğin Üniversitesi yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi yetkilileri… Read More

Continue Reading

Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri

2001 yılında yaşadığı finansal kriz sonrasında önemli yapısal reformları başarıyla hayata geçirerek makroekonomik istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar atan Türkiye için sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümenin sağlanması halen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden 2010 ve 2011 yılında iç talebi canlandırıcı politikaların da yardımıyla yüksek büyüme sağlayarak kurtulan Türkiye ekonomisi bir kez daha düşük büyümenin yaşanacağı bir döneme girmek üzeredir. Bu olumsuz gelişmede küresel koşulların önemi yadsınmamakla beraber, Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir büyüme için çözmesi gereken problemler de göz ardı edilmemelidir. 2001 yılından itibaren tasarruf oranlarının düşmesi sonucunda oluşan yüksek tasarruf açığı ve bozulan cari işlemler dengesi bu problemlerin başında gelmektedir. Düşük tasarruf oranları, istenilen… Read More

Continue Reading

TÜBİTAK Ödülü

ANKARA – TEPAV Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaş altındaki başarılı akademisyenlere verilen teşvik ödülünü kazandı. TÜBİTAK’tan yapılan açıklamada, bu ödülün Ümit Özlale’ye makro iktisat politikası alanında kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin parametrelerinin hesaplanması konusunda uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle verildiği bildirildi. Prof. Dr. Özlale TEPAV’ın yanı sıra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Continue Reading