Girişimciliği geliştirmek üzere uygulanabilecek projeler

Nursuna Memecan: Sivas’ın kalkınması ile ilgili bilimsel temelli bir çalışma yapmak üzere Özyeğin Üniversitesi ile çeşitli temaslarda bulunmuştuk. 5 Aralık Cuma günü Özyeğin Üniversitesi’nde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Sivas’ın kalkınma yol haritasının görüşüldüğü toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk, SOSAD Başkanı Göksel Aras, Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ümit Özlale, Cumhuriyet ve Özyeğin Üniversitesi hocaları, TKDK Sivas İl Koordinatörü Halis Öztürk ve Sivaslı işadamları katıldı. Sivas’taki kaynakların, iş potansiyelinin olumlu olumsuz yanlarını çeşitli açılardan tartıştık. Katılımcılar çok yerinde katkılarda bulundular. Bir sonraki toplantının Ocak ayı içerisinde Sivas’ta yapılmasına karar verdik. İkinci toplantıya kadar Özyeğin Üniversitesi yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi yetkilileri… Read More

Continue Reading

Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri

2001 yılında yaşadığı finansal kriz sonrasında önemli yapısal reformları başarıyla hayata geçirerek makroekonomik istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar atan Türkiye için sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümenin sağlanması halen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden 2010 ve 2011 yılında iç talebi canlandırıcı politikaların da yardımıyla yüksek büyüme sağlayarak kurtulan Türkiye ekonomisi bir kez daha düşük büyümenin yaşanacağı bir döneme girmek üzeredir. Bu olumsuz gelişmede küresel koşulların önemi yadsınmamakla beraber, Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir büyüme için çözmesi gereken problemler de göz ardı edilmemelidir. 2001 yılından itibaren tasarruf oranlarının düşmesi sonucunda oluşan yüksek tasarruf açığı ve bozulan cari işlemler dengesi bu problemlerin başında gelmektedir. Düşük tasarruf oranları, istenilen… Read More

Continue Reading