CAREER HISTORY

Academic

 • Özyeğin University, Professor, Head of Department of Economics, 2013- present.
 • TOBB ETÜ, Professor, Head of Department of International Entrepreneurship, 2011-2013.
 • Bilkent University, Assistant Professor, Department of Economics, 2001-2006, 2007-2011.

Non-Academic

 • ÜBER Consulting, Founding Partner, 2015- present.
 • TEPAV, Director, Training and Research Institute for Public Policy, 2011 to 2013.
 • The Central Bank of Republic of Turkey, Academic Advisor, 2003 to 2006.

Education

 • Boston College, Department of Economics, MA, 1998, Ph.D., 2001.
 • Middle East Technical University, BA in Department of Economics, 1995.

Honors and Awards

 • TÜBİTAK, Young Investigator Award, 2011.
 • Özyeğin University, Excellence in Teaching Award, 2016.

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Academic (Selected)

 • TÜBİTAK, Executive Board Member, Program of Entrepreneurship and Innovation, 2014-2016.
 • EADI, Executive Board Member and Country Representative, 2011-2014.
 • Journal of Economics, Business and Finance, Associate Editor, 2013-2015.

Consulting (Selected)

 • Turkey Exporters Assembly, İTHİB Consultant, 2015-present.
 • The World Bank, Senior Key Expert, Regional Investment Climate Assessment of Turkey, 2016.
 • The European Union, Senior Key Expert for IPA Projects within Ministry of Science, Industry and Technology, 2012-2015.

 

SELECTED PROJECTS AND GRANTS

THE CENTRAL BANK OF REPUBLIC OF TURKEY

 • Measuring Structural Budget Balance for the Turkish Economy, 2010-2012.
 • Estimating the Output Gap for the Turkish Economy, 2003-2004
 • Time Varying Exchange Rate Pass-Through for the Turkish Economy, 2004-2005.
 • Analyzing the Effectiveness of Foreign Exchange Interventions, 2005-2006.
 • Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy, 2006-2007.

THE WORLD BANK

 • Regional Investment Climate Assessment for Turkey, 2015-2016.
 • Structural Budget Analysis for the Turkish economy, 2012.
 • Analysis of budget dynamics for the Turkish economy in the post-crisis period, 2009.

TÜBİTAK (THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY)

 • Etkin bir Sanayi ve Sağlık Politikası Aracı olarak İlaç Sektörünün Analizi, 2016 -.
 • Türkiye’de güneş termik santrallerinin fizibilitesi: maliyet-fayda analizi, 2008.
 • Dışsal değişkenlerin yarattığı belirsizlik ortamında en uygun para politikasının belirlenmesi, 2008.
 • Kur hareketlerinden fiyatlara geçişkenlikte asimetrik etkinin incelenmesi, 2005.

 

SELECTED REPORTS

REPORTS PRODUCED UNDER ÖZYEĞİN UNIVERSITY

 • Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi, Koç Üniversitesi / TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Çalışma Raporu, No: 1603, 2016.
 • Sağlık ve sanayi politikaları perspektifinde ilaç sektörü ve fiyatlandırma mekanizması, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Çalışma Raporu, Aralık 2014.
 • For Deloitte Inc:
  • Türkiye leasing sektörü: Sürdürülebilir büyüme yolunda adımlar, Nisan 2015.
  • Perakende sektörü eğitim ihtiyaç raporu, Mart 2015.
  • 2023’e doğru Türkiye imalat sanayi, Nisan 2015.
  • The call for rerouting: Turkish banking sector outlook, 2015, February 2015. (contributor)

REPORTS PRODUCED UNDER ÜBER CONSULTING

 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB)
  • ABD Tekstil ve Hazır Giyim Pazar Raporu, Mart 2016.
  • Tekstil ve Konfeksiyon Pazarında Yeni Pazar Stratejisi Olarak İran, Eylül 2015.
 • Kocaeli’de Sanayi Yapısının Teknolojik Dönüşümü ve İthalat Bağımlılığının Azaltılması için Politika Analizi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Desteği ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Çalışma Raporu, Kasım 2015.
 • Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi, 2016-2018 (contributor), BEYSAD, 2016.

 

ACADEMIC PUBLICATIONS

Ph.D. Dissertation

 • Essays on Central Banking, Thesis Supervisor: Peter N. Ireland, Boston College, 2001.

Chapters in books or monographs

 • “Sources of growth and the output gap for the Turkish economy” with Kıvılcım Metin Özcan and Çağrı Sarıkaya, in Explaining Growth in the Middle East. Jeff Nugent and Hashem Pesaran eds. North Holland Publishing, 2007, pages: 237-266.

Articles in SSCI  and SCI refereed journals

 • “Türkiye’de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” (in Turkish), with Cem Çebi, İktisat İşletme ve Finans, 27 (310) 2012, pages 9-38.
 • “Oil prices and current account: A structural analysis for the Turkish economy”, with Didem Pekkurnaz, Energy Policy 38, 2010, pages 4489-4496.
 • “Analysis of real oil prices via trend-cycle decomposition”, with Levent Özbek, Energy Policy 38, 2010, pages 3676-3683.
 • “Coordination Between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market”, with Zelal Aktaş and Neslihan Kaya, Journal of International, Money and Finance 29, 2010, pages 123-138.
 • “Analyzing Time-Varying Effects of Potential Output Growth Shocks”, with Levent Özbek,Economics Letters, 98, 2008, pages 294-300.
 • “Assessing Selectivity and Market Timing Performance of Mutual Funds For An Emerging Market: The Case of Turkey”, with Serkan İmişiker, Emerging Markets, Finance and Trade, 44:2, 2008, pages 87-99.
 • “Exchange Rate Regimes and Pass-Through: Evidence from the Turkish Economy”, with Hakan Kara, Burç Tuger, Hande Tuger and Eray Yücel. Contemporary Economic Policy,25:2, 2007, pages 206-225.
 • “Estimating Output Gap In A Changing Economy”, with Hakan Kara, Fethi Öğünç and Çağrı Sarıkaya, Southern Economic Journal, 74:1, 2007, pages 269-289.
 • “An Alternative Method to Measure the Likelihood of a Financial Crisis in an Emerging Market, with Kıvılcım Metin Özcan, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 381, 2007, pages 329-337.
 • “The Effectiveness of Foreign Exchange Interventions Under Floating Exchange Rate Regime for the Turkish Economy: A Post-Crisis Period Analysis”, with Özge Akıncı, Olcay Yücel Emir and Gülbin Şahinbeyoğlu, Applied Economics, 38:12, 2006, pages 1371-1388.
 • “Is There A Flight To Quality Due To Inflation Uncertainty?”, with Bülent Güler, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 345, 2005, pages 603-607.
 • “Employing Extended Kalman Filter In Measuring Output Gap and Potential Output for the Turkish Economy”, with Levent Özbek, Journal of Economic Dynamics and Control29:9, 2005, pages 1611-1622.
 • “The Missing Link Between Inflation Uncertainty and Interest Rates”, with Hakan Berument and Zübeyir Kılınç, Scottish Journal of Political Economy, 52:2, 2005, pages 222-241.
 • “The Effects of Different Inflation Risk Premiums on Interest Rate Spreads”, with Hakan Berument and Zübeyir Kılınç, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 333, 2004, pages 317-324.
 • “Measuring Exchange Rate Misalignment in Turkey”, with Erinç Yeldan, Applied Economics, 36:16, 2004, pages 1839-1849.
 • “Price Stability vs. Output Stability: Tales of Federal Reserve Administrations”, Journal of Economic Dynamics and Control, 27:9, 2003, pages 1595-1610.

Articles in Other Refereed Journals

 • “Do Federal Reserve Policy Surprises Affect Emerging Markets?”, with Onur İnce, Applied Financial Economics Letters, 2:5, 2006, pages 329-332.
 • “Does Time Inconsistency Problem Apply For Turkish Monetary Policy?”, with Kıvılcım Metin Özcan, METU Studies in Development32:2, 2005, pages 467-488.
 • “Effects of Macroeconomic Dynamics on Turkish Stock Exchange Market”, with Esen Erdoğan, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, 26:2, 2005, pages 69-90.
 • “Employing Extended Kalman Filter in a Macroeconomic Model”, with Levent Özbek and Fikri Öztürk, Central Bank Review, 3:1, 2003, pages 53-65.