2016’da ihracatta neler yaşanacak ?

Egeli ihracatçılarla bir araya Prof. Dr. Ümit Özlale, Türkiye’nin imalat sanayinin yüzde 50’den fazla ithalata bağımlı hale geldiğini bu nedenle hammadde ve ara malı üretiminin artırımına yönelik özel bir teşvik modeli geliştirilmesi gerektiğini belirtti. “İhracatta maalesef 2012 yılı Ağustos ayı seviyelerindeyiz. Sorunların bu şekilde devam etmesi halinde 6 yıl öncesinin de gerisine dönebiliriz” diyen paylaşan Özyeğin Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Rusya ile yaşanan sorunların uçak krizi öncesine dayandığını, doların ruble karşısında değer kazanmasıyla ihracatta 2015 başında gerileme yaşandığını 2016 yılının da Türkiye açısından kolay bir yıl olmayacağını ifade etti. Türkiye’de sanayi sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla’dan aldığı payın yüzde… Read More

Continue Reading

Sahi, Rusya’nın uçağı ne zaman düştü?

Rusya’ya ihraç ettiğimiz ürünlerin 11’i, Rusya’daki gelişmelere yüksek duyarlılık içeriyor. Bunların dördü tekstil ürünü. Yani, tekstil ve deriye özel çözümler üretmemiz gerekiyor Küresel kriz sonrasında ana ihracat pazarımız olan AB’deki keskin daralma ve bizim için çok kritik olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ndeki siyasi ve ekonomik belirsizlik, Rusya ve BDT pazarını bizim için daha da önemli hale getirdi. Fakat bunun tersi de geçerli: Bu süreçte Türkiye de Rusya için ekonomik ve siyasi açıdan stratejik ortaklardan biri oldu.

Continue Reading