Forbes – Kasım Yazısı

YENİ DÖNEMDE İSTİHDAMSIZ BÜYÜME KADER Mİ? Son iki yazımda Sanayi 4.0 sürecinde kalifiye olmayan işgücüne ihtiyacın daha da azalmasının başta sanayileşmiş ülkelerde yarattığı siyasi bağnazlığa değinmiş, iş dünyasının yeni dönemde ihtiyaç duyacağı becerilerin işgücü tarafından karşılanmaması halinde önemli bir “beceri uyuşmazlığı” ile karşılaşacağımızı yazmıştım. Bu sevimsiz tespitin doğru çıkmasının Türkiye’yi de olumsuz etkileyeceği kesin. Hali hazırda Türkiye’nin genç işsizlik problemi var: Son açıklanan işsizlik rakamları ve işgücü göstergelerine baktığımızda genç işsizlik oranının %20 seviyesine çıktığını görüyoruz. Daha da düşündürücü olanı genç nüfus içinde ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının %26’yı geçmiş olması. Yani Türkiye’de büyük bir metropole eşit sayıda genç nüfus ne çalışıyor, ne de herhangi bir eğitim alıyor.… Read More

Continue Reading