Neden Bu Kadar Fazla Noter Var Diye Düşündünüz Mü?

Otuz yıldan fazla bir süredir utanılacak bir anayasayı değiştirecek mutabakatı bile sağlayamayan bu toplumun bu dönemde yapısal reform yapması için gerekli siyasi ve ekonomik iklimin uzağında olduğunu bir süredir söylüyorum. Bu tespiti yaparken en büyük dayanaklarımdan biri de yapısal reformların kısa dönemde yol açacağı maliyetlerin toplum olarak paylaşılmasının bu ortamda zor olması. Temelinde toplumda bireyler, kurumlar ve devlet arasındaki güven(sizlik) sorununun da olduğu bir ortamdan bahsediyorum bir bakıma. Aşağıdaki harita bu konuda daha fazla söze yer bırakmıyor aslında. Şekil 1. Bir ülkede bireylerin birbirine güvenme oranları Yukarıdaki haritaya ilk baktığınızda renklerin neyi simgelediğini görmeseniz ne düşünürdünüz? Çin ve Suudi Arabistan gibi resmi istatistiklerde herşeyin toz pembe gözüktüğü iki ülkeyi bir… Read More

Continue Reading