Zaman tutarsızlığı problemi: Bir vaka analizi olarak TCMB

2004 yılında Kydland ve Prescott’a ekonomi alanında Nobel ödülü kazandıran “zaman tutarsızlığı” problemi, politika yapıcıların (TCMB) ekonomideki diğer birimlerle (piyasalar ve fiyat koyucular) paylaştığı anda optimal olan politikaların (sıkı para politikası duruşu ve faiz artışı) beklentiler oluşturulduktan sonra (piyasalarda faiz artışı beklentisiyle kurda gevşeme) optimal olmamasına (faizleri arttırmaması ve gevşekliğe devam etmesi) dayanır. Bu durumda politika yapıcılar, kurumların iyi işlemediği, zayıf hafızalı ve miyop ekonomilerde (Türkiye ekonomisi) daha önce izleyeceklerini söyledikleri politikaları itibarlarını kaybetme (rekor döviz kuru ve 2 yıllık devlet tahvili) ve gelecekte daha yüksek maliyetlerle (çok yüksek bir faiz artışı) karşılaşmayı göze alarak uygulamaktan vazgeçerler. Eğer ekonomiyi sonlu ufuk (24 Haziran) olarak modellerseniz sona yaklaştığı için kredibilite derdi… Read More

Continue Reading