ÜMİT ÖZLALE

KARİYER GEÇMİŞİ

AKADEMİK

Özyeğin Üniversitesi, Profesör Dr., Ekonomi Bölümü Başkanı, 2013- halen.

TOBB ETÜ, Profesör Dr., Uluslararası Girişimcilik Bölümü Başkanı, 2011-2013.

Bilkent Üniversitesi, Yardımcı Doçent, İktisat Bölümü, 2001-2006, 2007-2011.

DİĞER

ÜBER Danışmanlık, Kurucu Ortak, 2015- halen.

TEPAV, Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü, 2011-2013.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Akademik Danışman, 2003-2006.

EĞİTİM

Boston College, Ekonomi Bölümü, Yüksek Lisans, 1998, Doktora, 2001.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Lisans, 1995.

Ödüller

TÜBİTAK, Genç Bilim Adamı Teşvik Ödülü, 2011.

Özyeğin Üniversitesi, Öğretimde Mükemmeliyet Ödülü, 2016.

 

 

PROFESYONEL FAALİYETLER

AKADEMİK (Seçilmiş)

TÜBİTAK, Girişimcilik ve İnovasyon Programları Yürütme Kurulu Üyesi, 2014-2016.

EADI, Yürütme Kurulu Üyesi ve Ülke Temsilcisi, 2011-2014.

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, 2013-2015.

DANIŞMANLIK (Seçilmiş)

İTHİB, Yönetim Kurulu Danışmanı, 2015- halen.

Dünya Bankası, Danışman, Türkiye Bölgesel Yatırım İklimi Değerlendirme Projesi, 2016.

Avrupa Birliği, Danışman, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı IPA Projeleri, 2012-2015.

PROJELER (SEÇİLMİŞ)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

 • Türkiye ekonomisi için yapısal bütçe dengesinin hesaplanması, 2010-2012.
 • Türkiye ekonomisi için çıktı açığının hesaplanması, 2003-2004
 • Zaman değişkenli parametre modeliyle kurdan fiyatlara geçişkenlik, 2004-2005.
 • Merkez bankası döviz müdahalelerinin etkinliğinin ölçülmesi, 2005-2006.
 • Para ve maliye politikası arasındaki koordinasyonun analizi, 2006-2007.

DÜNYA BANKASI

 • Türkiye için bölgesel yatırım iklimi değerlendirmesi, 2015-2016.
 • Türkiye ekonomisi için yapısal bütçe dengesi analizi, 2012.
 • Kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde bütçe dinamiklerinin analizi, 2009.

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

 • Merkezi yönetim bütçesinde harcama ve gelir kalemlerinin tahmini, 2008.

TÜBİTAK

 • Etkin bir Sanayi ve Sağlık Politikası Aracı olarak İlaç Sektörünün Analizi, 2016 – halen.
 • Türkiye’de güneş termik santrallerinin fizibilitesi: maliyet-fayda analizi, 2008.
 • Dışsal değişkenlerin yarattığı belirsizlik ortamında en uygun para politikasının belirlenmesi, 2008.
 • Kur hareketlerinden fiyatlara geçişkenlikte asimetrik etkinin incelenmesi, 2005.

SEÇİLMİŞ GÜNCEL RAPORLAR

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

 • “Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi”, Koç Üniversitesi / TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Çalışma Raporu, No: 1603, 2016.
 • Deloitte Danışmanlık
  • “Türkiye leasing sektörü: Sürdürülebilir büyüme yolunda adımlar”, Nisan 2015.
  • “Perakende sektörü eğitim ihtiyaç raporu”, Mart 2015.
  • 2023’e doğru Türkiye imalat sanayi”, Nisan 2015.
  • “The call for rerouting: Turkish banking sector outlook, 2015”, February 2015.
 • “Sağlık ve sanayi politikaları perspektifinde ilaç sektörü ve fiyatlandırma mekanizması”, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Çalışma Raporu, Aralık 2014.

ÜBER DANIŞMANLIK

 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB)
  • “ABD Tekstil ve Hazır Giyim Pazar Raporu”, Mart 2016.
  • “Tekstil ve Konfeksiyon Pazarında Yeni Pazar Stratejisi Olarak İran”, Eylül 2015.
 • “Kocaeli’de Sanayi Yapısının Teknolojik Dönüşümü ve İthalat Bağımlılığının Azaltılması için Politika Analizi”, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Desteği ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Çalışma Raporu, Kasım 2015.
 • “Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi”, 2016-2018 (contributor), BEYSAD, 2016.

AKADEMİK YAYINLAR

Ph.D. Tezi

 • Essays on Central Banking, Tez Danışmanı: Peter N. Ireland, Boston College, 2001.

Kitap Bölümleri

 • “Sources of growth and the output gap for the Turkish economy” Kıvılcım Metin Özcan ve Çağrı Sarıkaya ile, Explaining Growth in the Middle East. Editörler: Jeff Nugent ve Hashem Pesaran. North Holland Publishing, 2007, sayfa: 237-266.

SSCI ve SCI tarafından taranan hakemli dergilerdeki makaleler

 • “Türkiye’de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş”, Cem Çebi ile, İktisat İşletme ve Finans, 27 (310) 2012, sayfa: 9-38.
 • “Oil prices and current account: A structural analysis for the Turkish economy”, Didem Pekkurnaz ile, Energy Policy 38, 2010, sayfa: 4489-4496.
 • “Analysis of real oil prices via trend-cycle decomposition”, Levent Özbek ile, Energy Policy 38, 2010, sayfa: 3676-3683.
 • “Coordination Between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market”, Zelal Aktaş ve Neslihan Kaya ile, Journal of International, Money and Finance 29, 2010, sayfa: 123-138.
 • “Analyzing Time-Varying Effects of Potential Output Growth Shocks”, Levent Özbek ile, Economics Letters, 98, 2008, sayfa: 294-300.
 • “Assessing Selectivity and Market Timing Performance of Mutual Funds For An Emerging Market: The Case of Turkey”, Serkan İmişiker ile, Emerging Markets, Finance and Trade, 44:2, 2008, sayfa: 87-99.
 • “Exchange Rate Regimes and Pass-Through: Evidence from the Turkish Economy”, Hakan Kara, Burç Tuger, Hande Tuger ve Eray Yücel ile, Contemporary Economic Policy, 25:2, 2007, sayfa: 206-225.
 • “Estimating Output Gap In A Changing Economy”, Hakan Kara, Fethi Öğünç ve Çağrı Sarıkaya ile, Southern Economic Journal, 74:1, 2007, sayfa: 269-289.
 • “An Alternative Method to Measure the Likelihood of a Financial Crisis in an Emerging Market, Kıvılcım Metin Özcan ile, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 381, 2007, sayfa: 329-337.
 • “The Effectiveness of Foreign Exchange Interventions Under Floating Exchange Rate Regime for the Turkish Economy: A Post-Crisis Period Analysis”, Özge Akıncı, Olcay Yücel Emir ve Gülbin Şahinbeyoğlu ile, Applied Economics, 38:12, 2006, sayfa: 1371-1388.
 • “Is There A Flight To Quality Due To Inflation Uncertainty?”, Bülent Güler ile, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 345, 2005, sayfa: 603-607.
 • “Employing Extended Kalman Filter In Measuring Output Gap and Potential Output for the Turkish Economy”, Levent Özbek ile, Journal of Economic Dynamics and Control, 29:9, 2005, sayfa: 1611-1622.
 • “The Missing Link Between Inflation Uncertainty and Interest Rates”, Hakan Berument ve Zübeyir Kılınç ile, Scottish Journal of Political Economy, 52:2, 2005, pages: 222-241.
 • “The Effects of Different Inflation Risk Premiums on Interest Rate Spreads”, Hakan Berument ve Zübeyir Kılınç ile, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 333, 2004, sayfa: 317-324.
 • “Measuring Exchange Rate Misalignment in Turkey”, Erinç Yeldan ile, Applied Economics, 36:16, 2004, sayfa: 1839-1849.
 • “Price Stability vs. Output Stability: Tales of Federal Reserve Administrations”, Journal of Economic Dynamics and Control, 27:9, 2003, sayfa: 1595-1610.

Diğer hakemli dergilerdeki makaleler

 • “Do Federal Reserve Policy Surprises Affect Emerging Markets?”, Onur İnce ile, Applied Financial Economics Letters, 2:5, 2006, sayfa: 329-332.
 • “Does Time Inconsistency Problem Apply For Turkish Monetary Policy?”, Kıvılcım Metin Özcan ile, METU Studies in Development, 32:2, 2005, sayfa: 467-488.
 • “Effects of Macroeconomic Dynamics on Turkish Stock Exchange Market”, Esen Erdoğan ile, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, 26:2, 2005, sayfa: 69-90.
 • “Employing Extended Kalman Filter in a Macroeconomic Model”, Levent Özbek ve Fikri Öztürk ile, Central Bank Review, 3:1, 2003, sayfa: 53-65.